Vi är integratörer av digitala lösningar inom fastigheter.

 Våra kompetenser finns inom två områden:

 • Konsulttjänster till fastighetsägare som står inför strategiska val av plattformar och vilken information man önskar använda inom fastigheten för att skapa ett ökat värde för såväl verksamhet som slutkund.
 • Integrationskompetens och systemutveckling av lösningar för att skapa värde av olika former av information i fastigheten. 

 

Våra kompetenser

Konsulttjänster

 • Förstudier/Utvärderingar
 • Konsultation kring plattforms- och teknikval
 • Upphandlingar
 • Teknisk lösningsarkitektur

IoT- tjänsteplattform och integration

 • Integration av plattform för tjänster och teknik
 • Utveckling av tekniska plattformslösningar
 • Systemutveckling med specialisering mot fastigheter
 • IoT embedded systems

Arkitektur, Systemutveckling och Integration

Mjukvara
 • C/C++
 • C#
 • .NET
 • Java, Python
 • Erlang Linux
 • UNIX
 • Windows
 • RTOS Android
 • iOS
 • Windows Phone
 • Symbian
 • Windows Enterprice IoT
 • Ubuntu IoT
 • RealEstateCore
 • FastAPI
Applicerad Matematik
 • Optimering
 • Beräknings- och algorithm utveckling
 • Signal processing

Test and Verification

 • ISTQB
 • REQB
 • Test automation

 

Project Management

 • PMP
 • IPMA
 • PMI
 • PRINCE2®
 • PROPS