Förverkliga framtidens fastighet

Med målgruppsanpassade appar och en öppen digital plattform möjliggör vi en smartare livsstil och en effektivare förvaltning i fastigheter.

AppPlattform

Integrera fastighetens alla funktioner med en smidig plattformslösning. Resultatet är en framtidssäkrad byggnad, effektivare förvaltning och ett mer hållbart boende

Srenity Skraddarsydd

Skräddarsydda appar för olika målgrupper i fastigheten

Stärk relationen mellan de som lever och verkar i fastigheten och dig som förvaltare med en flexibel app. Utveckla er affär genom att samla tjänster, kommunikation och service på ett och samma ställe.

 

 • Smidig kommunikation med olika målgrupper, både för kommersiella fastigheter och flerbostad
 • Bättre service, trygghet och tillgänglighet
 • Styr hela fastigheten med en app
 • Effektivare drift och förvaltning
 • Gör appen till er egen

Öppen digital plattform

Plattformen och det öppna gränssnittet möjliggör integration av fastighetens sammanlagda teknik – gammal som ny. Dessutom stödjer plattformen kända standarder och smarta integrationsprotokoll. Din fastighet blir smart på riktigt.

 

 • Framtidssäkra fastigheten med öppen integrering
 • Förverkliga det smarta hemmet
 • Stöd för nyckelfria låssystem
 • Realisera IoT
 • Bygger på grafdatabasen Neo4J
 • Följer Real Estate Core & BrickSchema

Lösningar för framtidens fastigheter

Alla fastigheter och förvaltare har olika förutsättningar och behov. Det ställer krav på digitala lösningar som både är anpassningsbara och flexibla. En smidig boendeapp underlättar vardagen medan en digital plattform möjliggör det smarta hemmet och nya intäktsmöjligheter.

Smartphone

Målgruppsanpassade appar

Kom igång med den digitala fastigheten och börja med en enkel app för dina kunder.

Boendeinformation Kommunikation srenity lagenhetsbyte Lokal-/bostadsbyte
srenity bestalla tjanster Beställa tjänster srenity anslagstavle Anslagstavla
srenity serviceanmalan Serviceanmälan srenity delningsfunktion Delningsfunktion
srenity erbjudanden Erbjudanden srenity community Community
Plattform

Digital Plattform

Plattformen i kombination med appen öppnar upp alla möjligheter för den smarta fastigheten.

srenity las och passagesystem Lås- & passagesystem srenity trygghetstjanster Trygghetstjänster
template smart hem Smart hem srenity integration mot staden Integration mot staden
srenity energioverblick Energiöverblick srenity bokningar Bokningar
srenity transporter Leveranser srenity datastyrd forvaltning Datastyrd förvaltning

Är ni redo att börja resan mot den digitala fastigheten?

En mer digital upplevelse i fastigheten skapar nya affärsmöjligheter

Fastighetsmarknaden förändras. Det handlar inte längre bara om kvadratmetrar och läge. Snarare handlar det om att erbjuda service och tjänster på kundernas villkor. Fastigheten är både handelsplats, fritidsutrymme och trygghetszon. Den sammanlagda fastighetsupplevelsen har blivit ett viktigt konkurrensmedel. Och de som kan erbjuda sina kunder värdeskapande tjänster har allt att vinna.

Vi hjälper er att möjliggöra framtidens fastighet och att skapa en bättre serviceupplevelse för era kunder.

Ökad kundnöjdhet

Digitala lösningar öppnar upp nya fördelar för de som vistas i fastigheten. Med hjälp av en app kan ni erbjuda service och tjänster helt på kundens villkor. Kunderna blir nöjdare och ni får en effektivare förvaltning. Win-win.

Srenity_Okad_kundnojdhet
srenity-tryggare-och-mer-hallbart
Tryggare och mer hållbart

Människor trivs bäst tillsammans. Och genom att förenkla kommunikationen mellan de boende ökar känslan av tillhörighet och gemenskap. Ett community som rör sig fritt mellan online och offline. Det är framtiden.

Digitaliserad fastighet

Ta beslut baserade på faktisk data och uppnå ett bättre resultat. Bli effektivare i kommunikationen med de boende och optimera era resurser. Som fastighetsägare har du mycket att vinna på en datadriven förvaltning.

srenity-digitaliserad-fastighet
Srenity_Nya-affärsmöjligheter
Nya affärsmöjligheter

Erbjud era kunder värdeskapande tjänster och service och utveckla på så sätt nya affärer och intäktsströmmar. Med en digitaliserad fastighet kan ni snabbt möta kundernas behov och stärka er position.

Från digital strategi till realisering

Att digitalisera en fastighet ställer krav på strategier och insatser som tillsammans skapar en stabil grund att bygga vidare på. Vi erbjuder unik kompetens och erfarenhet oavsett var i digitaliseringsprocessen ni befinner er.

Konsulttjänster
 • Inspiration
 • Workshops
 • Strategisk rådgivning
 • Förstudier
 • Konceptförslag
 • Business Case
 • Beställarstöd
 • Teknikval
 • Grundläggande IT-infrastruktur
 • KO-upphandlingar
Exempel på innehåll i pilotprojekt
 • Smart hem
 • Access och hemleveranser
 • Elbilsladdning
 • Hållbarhet & IMD
 • Trygghet & Säkerhet
 • Dela resurser

Kontakta oss för mer information

Vanliga frågor och svar

Vad menas med en öppen digital plattform?

Med öppen menar vi en plattform som andra system enkelt kan integrera mot och som ni som kund med stöd av våra APIer själva kan hantera. Vår plattform stödjer flera olika typer av integrationer, både mot IoT-lösningar och andra typer av system. Utöver det finns det färdiga integrationer som ni kan köpa som tjänst. 

Finns det olika nivåer på era appar?

Man köper vår app, oavsett om det är för en kommersiell fastighet eller flerbostad, i en basutformning med ett antal bastjänster, utöver det  kan man lägga till målgruppsanpassade tjänster till vissa utpekade grupper med specifika behov såsom hyresgäster på kontor, fastighetsskötare, familj, barn och äldre. 

Vilka tjänster ingår i våra appar och kan man lägga till egna funktioner?

Våra standardtjänster är:

Smarta hem eller smart kontor funktioner
Mitt kvarter
Anslagstavla
Kommunikation mellan hyresgäster alt boende
Nyheter från fastighetsägare
Resursbokning av t ex konferensrum, uthyrningsbara resurser (bilar, cyklar, elscootrar etc.) och gemensamhetsutrymmen
Dela resurser så t ex verktyg, bilar, el-scootrar
Tjänster som du som fastighetsägare kan erbjuda hyresgäster eller boende 

(vissa av dessa kräver integrationer mot fastighetsägarens IT-miljö) 

Kan appen anpassas till vår profil?

Självklart! Vi har ett helt team som är otroligt duktiga på att varumärkesanpassa vår app till just ditt varumärke.

Vad är det för skillnad på plattform och boendeapp?

Appen blir era kunders huvudsakliga gränssnitt för kommunikation runt livet i fastigheten. Med vår plattform öppnas fler funktioner i appen för t.ex. styrning av smart hem/smart kontor, digitala lås och funktioner för ökad trygghet. Srenitys plattform erbjuder tjänster för IoT, integrationer och datalagring, vilket är en central förutsättning för en smart fastighet. Till plattformen adderas digitala tjänster riktade mot kunder, den egna förvaltningen och externa samarbetspartners.  

Vad är fördelarna med plattform tillsammans med app?

Med en kombination av plattform och app man ni tillgängliggöra fastighetens funktioner och lösningar till hyresgäster och boende. Exempelvis kan vi enkelt erbjuda en tjänst i appen för leverans av matvaror genom att tillgängliggöra passersystem och leveransbox även när den boende inte är hemma, eller erbjuda funktioner för trygghet kopplat till brand, inbrott och fukt.

Vad är en smart fastighet?

I en smart fastighet fungerar både gammal och ny digital teknik tillsammans och kommunicerar med varandra. En smart fastighet är interaktiv och digitalt tillgänglig för nya tjänster till kunderna och för optimering av förvaltningen. Det kan t.ex. handla om digitala lås, sensorer för fukt och brand, informationstavlor, fastighetsautomation, energilösningar, el-bilsladdnig, kameror och andra sensorer för trygghet i och utanför hemmet. 

Vi har ett passersystem. Kan det implementeras i appen?

Ja! Vi integrerar idag mot flera olika passersystem. Ett krav är emellertid att tillverkaren av passersystemet tillåter integrationer mot med stöd av öppna API:er, vilket tyvärr inte är speciellt vanligt idag. Kontakta oss gärna för att få rekommendationer på vilket passersystem ni ska välja, alt. vilka lösningar som finns på marknaden för att hantera äldre proprietära (stängda) passersystem. 

Kan man koppla på trygghetslarm för äldre?

Ja, absolut! Vi har flera samarbeten idag med partners vars tekniska lösningar är öppna och som stödjer de viktigaste funktionerna för trygghetslarm, såsom larm/panikknapp (pendant), varningar och notiser om någon inte är närvarande. Utöver det erbjuder vi en tilläggstjänst som möjliggör för anhöriga att hjälpa den äldre att hantera sin vardag med olika former av planering och aktiviteter.