En enklare
digital välfärd

Välfärden står inför en enorm utmaning när befolkningen blir äldre och kostnaden för vården ökar radikalt, samtidigt som tillgången till kompetens inom vården minskar.

Med stöd av digitala plattformar i fastigheten tillhandahåller välfärden på ett robust, effektivt och säkert sätt olika funktioner till verksamheten och förenklar arbetssätt för både medarbetare och omsorgstagare. Utöver det blir vården mer oberoende av enskilda tekniska lösningar och sänker på så vis sina kostnader för både funktion och administration.

Vårt uppdrag är hjälpa till att bygga den digitala fastigheten hos vårdoperatören.

En smartare fastighetsaffär

I en digital fastighet levererar fastighetsägaren en sömlös, enkel service och en mer effektiv förvaltning.

Med stöd av digitala tjänster skapas en enkel, snabb och säker kommunikation med de boende. I en nära framtid är det det t ex enkelt och tryggt för kunden att beställa och få levererat varor och tjänster till hemmet och möjligt att leva mer hållbart i bostaden och samtidigt minska omkostnaderna för boendet.

Vårt uppdrag är att stödja fastighetsägaren att etablera den digitala fastigheten.

En mer effektiv bostadsrätt

I den digitala fastigheten kan föreningen och de boende uppnå en mer hållbar och kostandseffektiv vardag genom utnyttja resurser och energi på ett klokare sätt.

Samtidigt blir det allt viktigare att leverera en enkel, snabb och säker kommunikation med hyresgästen och ha tillgång till enkla och funktionella tjänster för att administrera föreningen.

Vårt uppdrag är att hjälpa bostadsrättsföreningen att implementera den digitala fastigheten.

Smarta integrationer

Vi integrerar olika digitala tjänster i fastigheten och får dem att fungera tillsammans

Appar & digitala plattformstjänster

Byggnad

Enheter

Energi

Access

Produktivitet

~

Säkerhet

Våra tjänster

Appar/plattformar

Appar/plattformar för att förenkla kommunikationen med hyresgäster och tillhanda hålla olika former av digitala tjänster

Smarta integrationer

Integration av olika former av information från fastigheterna och säkerställer att dessa skapar värde för såväl fastighetsägare som hyresgäst

Strategisk konsultation

Konsultation kring strategiska och taktiska vägval avseende digitalisering av fastigheter – hur man med stöd av digital teknik kan sänka kostnaderna och erbjuda kunder/hyresgäster nya tjänster.

Digitaliserade processer

Plattformstjänster och digitaliserade processer för att optimera driften av fastigheterna