Plattform fastighet

Öppen digital plattform. Automatisera era processer för en effektivare förvaltning.

Integration fastighet

Med en öppen digitala plattform får du alla delar av fastigheten att fungera tillsammans.

Hållbar fastighet

Optimera driften och få en mer effektiv fastighet. Bättre lönsamhet och bättre för miljön.

Det smarta hemmet

Med vår IoT plattform kan du erbjuda en rad nya tjänster. Bra för hyresgästerna och nya inkomstvägar.

Digitalisera fastigheten med en framtidssäkrad plattform

En fastighet har många olika funktioner och tjänster som ofta verkar helt utan kopplingar. Detta gör digitaliseringsprocesserna komplexa och tekniskt besvärliga. Med vår öppna plattformslösning möjliggör vi integrationen av fastighetens digitala utbud och lägger grunden till framtidens fastighet. Smidigt och smart. Vi tillgängliggör fastigheten digitalt.

Öppen

En öppen plattform innebär att ni inte låser in er i specifika lösningar. Istället öppnas nya möjligheter upp för befintliga och kommande tjänster.

Flexibel

Alla fastigheter har olika förutsättningar och behov. Med vår lösning kan ni enkelt anpassa funktionalitet och utbud och digitalisera i er egen takt.

Bakåtkompatibel

Mycket pengar är investerad i fastigheter med teknik som blivit inaktuell. Genom att koppla upp byggnader med vår plattform ger vi fastigheten nytt liv.

Kundnyttor plattform

En digital plattform är nyckeln för att åstadkomma de nyttor ett fastighetsbolag behöver för att realisera en framtidssäkrad fastighet med ökad hållbarhet och nya tjänster.

 

 • Öka komfort och trygghet
 • Erbjud nya målgruppsanpassade tjänster
 • Optimera drift och förvaltning
 • Samla data i en öppen och tillgänglig arkitektur

Genväg till det senaste om den digitala fastigheten

Ta del av det senaste inom digitaliseringen av fastigheter.

Arkitekturen
– så här funkar det

Vi erbjuder en öppen plattform som enablar IoT i realtid och data för affärsutveckling samt smarta integrationstjänster. Hela fastighetens objekt och enheter kan enkelt administreras och hanteras digitalt.

Dessutom kan specifika verksamhetssystem och kundanpassade tjänster kopplas på för en effektivare och mer optimerad process.

srenity arkitektur

Basfunktioner

I grundutförande levereras vår plattform med smarta lösningar som får fastighetens samlade teknik att fungera tillsammans.

Tekniklösningar och IoT
 • Passersystem, porttelefoni och låslösningar
 • Funktioner för smarta hem
 • Energidata och IMD
 • Fastighetsautomation, värme och ventilation
 • Brand- och fuktlösningar
 • Laddinfrastruktur
 • Post- och leveransboxar
Integration av administrationssystem
 • Fastighetssystem
 • Ärendehantering
 • Ekonomi
 • HR-system
Data och business intelligence
 • Strukturerad data baserad på ontologierna RealestateCore och BrickSchema
 • Integrerad data från flera olika källor
 • Anslut anpassade tjänster för förvaltning och kunder tredje part

Tilläggsfunktioner

Vidareutveckla den digitala fastighet genom att addera tjänster och funktioner som skapar unika mervärden.

Kundanpassade tjänster

Anslut tredje parts applikationer och optimera och effektivisera processer för olika målgrupper genom:

 • Väldokumenterade, standardiserade API:er
 • Färdiga integrationer mot t ex boendeapp och administrativa system
Managementtjänster

Med stöd av vår plattform får du en unik överblick och hantering av såväl data som objekt kopplade till byggnad och förvaltning:

 

 • Analysverktyg
 • Larm- och avvikelsehantering
 • Sök- och automationsfunktion