Om oss

Srenity Solutions mission är att göra livet enklare i fastigheter genom att få saker i byggnader att funka tillsammans.

Heltäckande lösning för företag

Srenity grundades 2018 och har sedan 2019 utvecklat en egen plattform för digitala fastigheter. Genom plattformen erbjuder Srenity fastighetsägaren en heltäckande lösning med målgruppanpassade appar för kontor och bostäder och en horisontell plattform som kan hantera all form av öppen teknik för den smarta fastigheten.

En fastighetsbransch i förändring

Fastighetsmarknaden står inför ett skifte där nya affärsmodeller ifrågasätter de befintliga. Ytor kan hyras ut mer dynamiskt efter behov och nya funktioner kan göra vardagen enklare för olika målgrupper i fastigheten, såsom in och utflytt av hyresgäster och öppna för tredjeparts leverantörer när man ska leverera varor och tjänster. Det finns även stor potential att förenkla för fastighetsägare och förvaltare genom att styra fastigheten digitalt.

Förenkla och automatisera

Utmaningarna är framförallt knutna till inlåsningar i gammal installerad teknik i fastigheterna, som antingen behöver bytas ut eller transformeras till mer öppna lösningar som kan användas i nya digitala system. Genom att koppla samman öppna digitala fastighetsfunktioner kan man bryta gamla mönster och förenkla och automatisera arbetssätt och processer.

Grundarna Ante Baric och Max Sandberg

Ante har varit verksam som CDO för Göteborg Stad. Tidigare drev han Comhems företagssatsning både organiskt men också genom förvärv samt deltagit i börsintroduktionen av Comhem. Ante har startat och drivit Telias fiberaffär mot fastighetsägare med nationellt ansvar och anslutit 800.000 hushåll samt bearbetat fastighetsmarknaden, och var innan dess med och startade Bredbandsbolaget som senare förvärvades av Telenor.

Ante har stor erfarenhet av att driva upp och utveckla verksamheter från omogen fas till etablerade stora affärer primärt mot fastighetsbranschen.

Max har de senaste 20 åren arbetat som strategisk rådgivare med verksamhetsutveckling och management inom såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer. Max har en bred erfarenhet från flertalet branscher såsom IT, DVH, fastigheter, Medtech och energi. Han var senast verksam som CIO för Göteborg Stad.

Medarbetare

Ante Baric

Ante Baric

Grundare och Ordförande

Max Sandberg

Max Sandberg

Grundare och VD

Freddy Ehrenholm

Freddy Ehrenholm

Product Manager Plattform

John Persson

John Persson

Projekt- och leveransledare

Mitja Enghult

Mitja Enghult

Sales Executive

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Backendutvecklare

Alexandra Leonkrone

Alexandra Leonkrone

Employer branding & rekrytering

Ledig tjänst

Ledig tjänst

Produktägare & backendutvecklare

Kontakta oss för mer information!

Ledig tjänst

Ledig tjänst

CX & Customer Success Manager

Kontakta oss för mer information!