Heimstaden väljer Srenity Solutions för pilot kring Smart fastighet i Malmö, Arlöv

Heimstaden satsar alltmer på digitalisering av sina fastigheter i takt med att hyresgästernas förväntningar på service i fastigheterna ökar. Nu genomför Heimstaden tillsammans med Srenity Solutions en pilot i Malmö i 275 bostäder med syftet att förenkla och förgylla i tillvaron i fastighet och bostad med digitala hjälpmedel.

Heimstaden väljer Srenity Solutions som huvudpartner för att genomföra en pilot som sker i fastigheten Fasanen med 275 bostäder i Malmö, Arlöv. Målet är att hyresgästen genom en anpassad mobil boendeapp ska kunna testa hushållsnära tjänster, leverans av paket och varor till fastighet och bostad samt komfort- och trygghetsskapande teknik i hemmet.

I framtidens fastigheter levereras service och tjänster på de boendes villkor. Hyresgästen vill ha en enkel och sömlös upplevelse av att konsumera tjänster och produkter i hemmet. För att lyckas med detta behöver fastighetsägaren knyta samman olika digitala lösningar i byggnaden. Genom samarbetet med Heimstaden visar vi hur man kan möjliggöra för en mängd tjänster för den boende, som att dela på resurser, grannsamverkan, paketleveranser eller trygghetsskapande tjänster i hemmet genom att digitalisera fastigheten menar Ante Baric, VD för Srenity.

Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Med piloten i Arlöv vill vi visa att vi med stöd av digital teknik kan göra vardagen enklare för våra hyresgäster. Vi har exempelvis redan sett att erbjuda leveransboxar i närheten till bostaden är mycket efterlängtat. I en färsk kundundersökning anger 85% av våra hyresgäster att de vill ha leveranser av paket och tjänster till fastighet och bostad, säger Maria Petersson, Sverigechef för Heimstaden.

– När fler jobbar hemma ökar behoven på service i hemmet. Intresset är stort för att köpa hushållsnära tjänster och drygt 55% av respondenterna att man kan tänka sig öppna bostaden för externa tjänsteleverantörer, även när de inte är hemma. Mängden leveranser av varor och tjänster förväntas öka markant de kommande åren och vår roll som fastighetsägare är att skapa rätt förutsättningar för förändringen, som bygger på digitala lösningar säger Adam Molin, systemtekniker på Heimstaden.

Varför valde ni Srenity? – Det vi behövde var en aktör som klarar av att knyta samman flera funktioner i en lösning. Därför valde vi Srenity. Genom en digital plattform för såväl kommunikation som tekniska funktioner klarar Srenity av att integrera de funktioner vi behöver för att göra livet enklare och tryggare för våra hyresgäster, menar Adam Molin vidare. Piloten genomförs i samarbete med aktörer såsom Renz Group, Entryfy och Compare-IT. DHL är först ut med att ge klartecken för deltagande i piloten, förhandling pågår även med PostNord och Bring.

Fakta om piloten
Plats: Arlövs kommun
Fastighet: Fasanen, 275 bostäder
Antal bostäder med utökad teknisk funktionalitet: 20
Huvudentreprenör: Srenity Solutions
Teknikpartners: Compare-IT, Simons-Voss, Axis, Entryfy, Renz Group Logistikpartners: DHL, förhandling pågår med PostNord och Bring.

Lösningar som testas:
Digitala lås: Simons-Voss/Axis/Entryfy
Teknik för Smart bostad: Compare-IT Paket- och leveransbox, Renz Group
Mobil boendeapplikation, Srenity Solutions IoT- och integrationsplattform, Srenity Solutions

Pilotens genomförande
Förberedelser: maj 2020 – februari 2020.
Implementering: mars – december 2021.
Utvärdering: löpande under genomförandet samt under första kvartalet, 2022

Kontakt Srenity Solutions

För mer information eller frågor kring genomförande av en liknande pilot, vänligen kontakta:

Ante Baric, VD, Srenity
Ante.baric@srenity.se 0793-32 45 74

Kontakt på Heimstaden

Maria Petersson, VD, Heimstaden
maria.petersson@heimstaden.com

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter.