Revelop bygger unik digital kundupplevelse med Srenity & Voz Technologies

Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation utvecklar bakgrunden till samarbetet med Srenity:

“Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi försöker ta steget längre och föreställa oss hur vi kan göra en befintlig plats eller byggnad livskraftig igen. Under åren har vi arbetat för att förvandla allt från parkeringsplatser och övergivna kontorslokaler till attraktiva platser, där vi på ett effektivt sätt tar vara på befintliga resurser genom att arbeta med modernisering, förtätning – och givetvis hållbarhet. Vi vill skapa något nytt, något som fungerar – men samtidigt ta tillvara på det som en gång varit.”

 

Hur uppkom behovet av en kontorsapp?

“Revelop arbetar efter en ambitiös hållbarhetsstrategi som genomstrålar allt vi gör. En av våra målsättningar är att erbjuda hyresgästerna möjligheter som exempelvis delningsekonomi och läsa av energiförbrukning i lokalerna. Syftet är att skapa en unik upplevelse för våra hyresgäster. För att realisera detta har vi identifierat behovet av en egen app som ska tillgängliggöra de nödvändiga funktionerna.”

 

Hur kom det sig att ni blev intresserade av Srenity?

“Vi söker en partner som kan leverera en unik varumärkesupplevelse och samtidigt ta tillvara på tekniken i fastigheterna. Vi behöver enkel tillgång till fastighetsfunktioner som energianvändning och digitala nycklar till byggnader, konferens- och kontorslokaler. Hela upplevelsen ska även andas hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk. Vi har en teknisk standard i alla våra fastigheter, och då krävs det en partner som kan följa detta. Srenity är en av få på marknaden som har den förmågan idag.”

 

Max Sandberg, vd för Srenity, utvecklar:

”Revelop är ett spännande bolag för oss nu när vi tar ett stort kliv in på den kommersiella fastighetssidan. Potentialen inom det kommersiella segmentet har vuxit sig stort och vi har möjligheten att erbjuda lösningar som möter marknadens behov. Vår kärnaffär är att integrera öppna digitala tjänster i fastigheter, och genom våra återförsäljare även erbjuda målgruppsanapssade appar för arbetsplatsen. Genom vårt samarbete med Voz Technologies kan vi erbjuda både app och en integrationsplattform som knyter samman en unik kundupplevelse med fokus på hållbarhet med tekniska lösningar i ett enda samlat gränssnitt”