Serneke väljer Srenity Solutions som leverantör för Smarta Fastigheter

Srenity Solutions AB har tecknat avtal med byggkoncernen Serneke för utveckling av en boendeapp och Srenitys plattformstjänst för IoT och integration. Srenity ska utveckla Care of Serneke AB:s boendeapp för bostadskunder och Karlastaden inklusive Karlatornet. Serneke ser stora möjligheter att utveckla sin affär genom nya digitala lösningar för såväl boende som fastighetsägare.

Linda Svedborg, chef för Real Estate and Business Operations utvecklar bakgrunden till samarbetet med Srenity:

“Livet i våra fastigheter kommer att förändras radikalt framöver när samhället och dess tjänsteutbud blir en integrerad del av tjänsterna i fastigheterna. När vi nu bygger Karlastaden och Karlatornet har våra kunder helt andra förväntningar på en digital boendeupplevelse än tidigare. Vi kommer att erbjuda en mängd tjänster i Karlastaden som gör livet enklare och smidigare i fastigheten.”

Hur kom det sig att valet föll på Srenity?

“Det började med att vi letade efter en boendeapp som passade våra behov kring varumärkesanpassning och lösning för en helt ny tjänsteaffär som vi kunde äga själva. Srenity var den enda aktören som kunde erbjuda oss en helt kundanpassad boendeapp och en integrationsplattform som knyter samman alla funktioner i fastigheten med boendeupplevelsen.
I förlängningen vill vi också kunna erbjuda våra kunder, dvs fastighetsägarna, en enklare och mer effektiv styrning av fastigheterna. Genom Srenitys integrationsplattform för fastigheter kan vi samla de digitala funktionerna på ett ställe och erbjuda olika former av tjänster till fastighetsägaren som förenklar administrationen och effektiviserar driften av fastigheterna.”

Vad händer nu?

“Vi påbörjade arbetet med vår boendeapp till våra BRFer under hösten 2021. Appen ska testas och vara klar i mitten av 2022. Därefter går startskottet för våra profilbyggen såsom Karlatornet och Karlastaden där en del av konceptet bygger på en digital upplevelse. I Karlatornet kommer vi att kunna erbjuda en mängd smarta tjänster såsom städning, tvättning, room service, gym, spa och paketleveranser. Alla dessa tjänster ska tillgängliggöras genom vår app och plattform.”

Ante Baric, vd för Srenity, utvecklar:

“Srenity är ett snabbväxande företag med unika lösningar i branschen. Srenity har öppna och oberoende integrationstjänster vilket krävs för ett flexibelt digitalt ekosystem som gör det enklare för dem som bor och verkar i fastigheten samt i dess närområde, exempelvis Karlastaden. För oss var det därför självklart att Serneke själva skulle äga såväl app som kundupplevelse. Vi bidrar med utveckling genom våra integrationer som möjliggörare. Vår affärsidé är att det ska förenkla livet för de boende i våra kunders fastigheter.”

Ger ni inte bort stora värden som ni kunde tjänat pengar på med det upplägget?

”Vi tänker inte så. Vår affärsmodell bygger på att vi får betalt för nyttjandet av appen och plattform vilket gör att värdet för både de boende och Serneke som förvaltare ökar i takt med nyttjandet. Vi levererar tjänster i plattformen och på det viset delar vi upp rollerna och gör vad respektive part är bäst på. Vi utvecklar app, integrationer, öppna gränssnitt mot nya tjänster över tid. Serneke utvecklar sig som byggkoncern och förvaltare av fastigheter genom c/o Serneke, där de förfogar och styr över kundmötet samt den upplevelse kunderna får. Jag skulle vilja påstå att detta är det absolut bästa upplägget för båda parter.”

Bolagsfakta och kontakter

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det stora behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Sandberg, Sälj- och marknadschef, Srenity Solutions AB
max.sandberg@srenity.se
0704-927 927

Om Serneke

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

För mer information vänligen kontakta:
Linda Svedborg, chef för Real Estate and Business Operations
Linda.svedborg@serneke.se
070-088 96 03