Srenity hjälper Granitor att förverkliga framtidens bostad på H22

H22 är en arena för att visa upp lösningar för hållbar stadsutveckling. Ett av företagen som får möjlighet att visa upp innovativa lösningar, utveckla lösningar och inspirera till vidare utveckling är Granitor Properties. Srenity är Granitors huvudpartner för att realisera framtidens hållbara, innovativa fastigheter, för bostäder, kontor och affärer. Genom Srenitys integrationsplattform kan fastighetens digitala funktioner fungera säkert och smidigt tillsammans och skapa större värde för fastighetens intressenter såsom boende, förvaltare och externa partner.

I Granitor Properties visningslägenhet på H22 visar lösningarna hur Granitor uppnår sina visioner om en hållbarare fastighet, som är kostnadseffektiv och enkel att såväl förvalta som att använda.

Exempel på lösningar Srenity möjliggör tillsammans med utvalda partners är:

  • En app med kommunikations- och boendetjänster med möjlighet att interagera med smarta funktioner i såväl fastighet som bostad.
  • Radarfunktion som kan upptäcka fallolyckor och detektera andningsmönster hos exempelvis äldre eller barn som behöver övervakning.
  • En intelligent elcentral som kan styra el och belysning i bostaden.
  • Funktioner för att ge smidigt tillträde till bostaden och andra utrymmen, utan nycklar.

Srenitys partners för att realisera det framtida boendet är:

  • OurLiving (tidigare Compare-IT)
  • Precise Biometrics
  • Sensapp (radar för trygghet)

Johan Svedström, Granitor beskriver varför Srenity fått rollen som ansvarigt för att vara nav för de digitala lösningarna: 

”Vi valde Srenity Solutions för att de har en unik och trovärdig ambition att tillhandahålla en öppen och säker arkitektur för sin plattform. Vi förstod att vi kunde välja de underleverantörer och lösningar vi ville se i vår visningslägenhet, utan att vara begränsade av leverantörernas teknikval. Vi tycker nyttan ska styra tekniken, inte tvärtom. Srenity bidrar till vårt bolags förmåga att leverera en intressant och spännande miljö på H22.”

Max Sandberg, vd för Srenity, berättar om vad han tänker kring Srenitys roll som den digitala miljöns möjliggörare: 

”Vår ambition är att bidra till samhällsbygget, genom att öppna upp och göra tekniken tillgänglig på ett enkelt och funktionellt sätt för våra kunder. Vi hjälper därigenom även våra partners inom hela fastighetsbranschen att kunna leverera sina lösningar, där de annars kanske inte skulle kunna det på grund av olika tekniska hinder. På H22 har vi dessutom, genom en boendeapp, möjlighet att visualisera denna gränsfria lösning på ett sätt som gör det enkelt för en boende att styra och optimera den tjänst de vill använda.”

Bolagsfakta och kontakter

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det stora behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Sandberg, VD, Srenity Solutions AB
max.sandberg@srenity.se
0704-927 927

Om Granitor

Granitor (tidigare Midroc) vill bidra till ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Det gör man genom investeringar och samarbeten. Och inte minst genom de lösningar man utvecklar tillsammans med sina kunder. Granitor finns inom en rad olika branscher, där Granitors tio bolag hjälper till att utveckla både samhälle och industri.

För mer information:
www.granitor.se
Johan Svedström, Affärschef Granitor
johan.svedstrom@granitor.se