Srenity hjälper Ale kommun att förverkliga framtidens fastighet

Srenity Solutions har tillsammans med Ale kommun och bolaget Sensorapplikationer erhållit stöd från Vinnova för att utveckla ”Smarta kommunala fastigheter i Ale”. Projektet sker inom ramen för initiativet IoT Sweden.

Projektets mål är en effektivare energianvändning och ökat hållbarhetsfokus för en skola, där såväl verksamhet och elever som fastighetsförvaltning får rätt information för att tillsammans öka hållbarheten och spara energi. Artificiell intelligens (AI), integrationsplattform och IoT är möjliggörare för att involvera elever, lärare och förvaltare kring centrala hållbarhetsfaktorer i fastigheten. Satsningen ingår i ett större strategiskt arbete för digital utveckling av Ale kommuns hela fastighetsbestånd, där både organisation och IT-infrastruktur förbereds för nya arbetssätt och smarta fastigheter som bidrar till nytta för samhället.

Srenity bidrar genom att anpassa och implementera en integrationsplattform, som på sikt ska kunna användas i Ale och andra kommuner. Plattformen integrerar sensorer, AI och målgruppsanpassade gränssnitt som gör det möjligt att också tillföra nya lösningar för effektivare nyttjande och förvaltning av fastigheter och byggnader.

Vad det är som gör Srenity unikt?

”Srenity är ett snabbväxande företag med unika lösningar i branschen. Srenity har öppna och oberoende integrationstjänster vilket krävs för ett flexibelt digitalt ekosystem som gör det enklare för dem som bor och verkar i fastigheten. Vi bidrar med utveckling genom våra integrationer som möjliggörare. Vår affärsidé är att vi ska förenkla livet för de som verkar i våra kunders fastigheter och att vi aktivt bidrar till ökad hållbarhet”, menar VD för Srenity, Ante Baric.

Hur kom det sig att Ale valde just Srenity som partner i projektet?

”Genom lösningar som Srenity tillhandahåller i projektet kan intressenter såsom lärare och elever, tillsammans med förvaltningen, aktivt medverka till bättre inomhusklimat och minskad förbrukning av energi. Fantastiskt kul att vi får stöd av Vinnova att utveckla vårt koncept Smart Fastighet för alla som använder Ale kommuns lokaler”, kommenterar Tony Jönsson, fastighetschef i Ale Kommun.

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det stora behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder målgruppsanpassade mobila appar och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet, lokal och bostad.

Kontaktpersoner:
Ante Baric, VD Ante.baric@srenity.se

Max Sandberg, försäljnings- och marknadschef Max.sandberg@srenity.se