Fastighetsteknik – Vad är det?

Inom fastighetsbranschen är tekniken avgörande för att skapa effektiva och välfungerande fastigheter. I denna artikel behandlar vi just det ämnet, fastighetsteknik.

Vad är fastighetsteknik?

Fastighetsteknik innefattar de tekniska system och lösningar som används för att optimera, hantera och underhålla fastigheter. Det kan omfatta allt från att mäta hur fastigheten mår i realtid till övervakningssystem, säkerhetssystem, fjärrstyrning och automation. Målet med fastighetsteknik är att skapa säkra, hållbara och kostnadseffektiva fastigheter samtidigt som man förbättrar boendekomforten och användarupplevelsen för den boende. 

Integrationsplattform för fastigheter 

Srenity är ett ledande proptech-företag som specialiserar sig på att erbjuda innovativa lösningar för fastighetsbranschen i Sverige. Vår flaggskeppstjänst är en integrationsplattform som hjälper fastighetsägare och förvaltare att effektivisera sina processer och maximera värdet av sina fastigheter. Med plattformen kan fastighetsägare integrera och styra olika tekniska system och enheter i sina fastigheter på ett sömlöst sätt. När man uppdaterar informationen i plattformen ändras all information i övriga system automatiskt – enkelt och effektivt.
Genom att samla och samordna data och funktioner från olika system, såsom IMD, lås- och passage, säkerhet, belysning med mera – skapar Srenitys integrationsplattform för fastigheter en centraliserad och automatiserad miljö. 
Detta gör det möjligt för fastighetsägare och förvaltare att övervaka och kontrollera fastigheternas prestanda och status i realtid, vilket leder till betydande effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Några fördelar med vår integrationsplattform inom fastighetsteknik:

  1. Effektivisering: Genom att automatisera och centralisera övervakningen och styrningen av tekniska system och enheter kan fastighetsägare effektivisera sina driftprocesser och minska onödig energiförbrukning.
  1. Kostnadsbesparingar: Genom att optimera energiförbrukningen och förbättra fastigheternas prestanda kan fastighetsägare minska sina driftskostnader och maximera avkastningen på sina investeringar.
  1. Förbättrad säkerhet och trygghet: Srenitys lösningar inkluderar även säkerhetssystem som kan övervaka fastigheten, upptäcka obehöriga intrång och aktivera larm vid behov, vilket bidrar till att skapa en tryggare miljö för både boende och anställda.
  1. Ökad boendekomfort: Med Srenitys integrationsplattform kan du som fastighetsägare erbjuda dina hyresgäster ett smartare och mer bekvämt boende. Funktioner som fjärrstyrning av belysning och temperatur, automatiserad ventilation och intelligent energihantering ger en förbättrad boendekomfort och ökad trivsel.
Srenitys integrationsplattform för fastigheter erbjuder en omfattande lösning som hjälper fastighetsägare att dra nytta av digitaliseringens fördelar och maximera värdet av sina fastighetsinvesteringar.  Så hjälper vi dig framtidssäkra dina fastigheter utan krångel!
 

För dig som fastighetstekniker

För fastighetsteknikern finns det en rad fördelar med att arbeta med en integrerad plattform. För det första möjliggör plattformen en smidigare arbetsprocess genom att samla alla nödvändiga verktyg och information på en enda plats. Detta sparar tid och minskar behovet av att växla mellan olika program och system. 
För det andra ger plattformen en översiktlig vy över fastigheters underhållsbehov och status i realtid, vilket underlättar planering och prioritering av arbetsuppgifter. 
Slutligen resulterar plattformens effektivitet och ökade tillgång till relevant information i förbättrad prestanda, ökad arbetsnöjdhet och en förmåga att leverera högkvalitativ service till fastighetsägare och hyresgäster.

Problemet idag och vår lösning

För att få en fastighet att fungera bra med allt från elmätning till lås- och passage – behövs olika system kopplade till fastigheten. Det är en tidstjuv och tung administrativ börda att hoppa in och ut i olika system för att upprätthålla dessa nödvändiga funktioner fastigheten. 
Det är det problemet vår integrationsplattform löser. Genom att sammankoppla de olika systemen som behövs i fastigheten – till en samlad och användarvänlig plattform – minskar vi den administrativa bördan, sparar tid och gör vardagen enklare för dig som äger och förvaltar. 

Vill du veta mer? 

Ladda ner vårt whitepaper om hur du integrerar och framtidssäkrar fastigheter.


Kontakta oss direkt

Vi erbjuder personlig service och tar gärna ett möte för att prata om just era behov. Kontakta oss här! Eller varför inte boka en demo.