Pålitlig hållbarhetsdata som gör skillnad för både miljö och plånbok

Hur automatiserar ni er hållbarhetsrapportering?

Med ökade krav på hållbarhetsrapportering och certifiering av fastigheterna ökar också behovet av att automatisera inhämtningen av data i byggnaderna. Genom att utrusta fastigheterna med teknik och integrationer kan ni som fastighetsägare automatisera stora delar av det dataunderlag som krävs för hållbarhetsrapportering.

Våra allmänna tips för bättre hållbarhetsrapportering! 

För att säkerställa en effektiv rapportering är det viktigt att du med hållbarhetsansvar för fastigheter beaktar följande:

 

 • Tydliga mål och mätvärden:
  Definiera tydliga hållbarhetsmål och använd relevanta nyckelindikatorer för att mäta och utvärdera prestanda. Använd gärna ramverk såsom ESRS och certifieringar såsom Miljöbyggnad i Drift, BREEAM och LEED för att ta fram ändamålsenliga nyckeltal.
 • Kvalitetssäkring av datainsamling:
  Idag lägger många fastighetsbolag väldigt mycket tid på att kvalitetssäkra sin data, vilket leder till att man ofta behöver mata in data manuellt i olika system. Man köper också tjänster som inte har metoder för kvalitetssäkring av data. Säkerställ att datainsamlingsprocessen är noggrant övervakad och att insamlad data är korrekt och pålitlig.
 • Kontinuerlig övervakning och utvärdering:
  Genomför regelbundna utvärderingar och analyser för att övervaka framsteg och identifiera områden för förbättring. Detta arbete kan med fördel automatiseras med nya automationsverktyg som oftast inte marknadsförs specifikt mot fastighetsbranschen. Exempel på det är Camunda och Flowable som är så kallade affärsautomationsverktyg och beslutsverktyg (BPMA och DMN).
 • Transparens och kommunikation:
  Var transparent i er hållbarhetsrapportering och kommunicera era prestationer och framsteg till intressenter på ett öppet och tydligt sätt. Omvärlden har ett helt annat intresse för hållbarhet idag än för 10 år sedan, och att vara transparent med hur man uppnår hållbarhetsmålen kan vara en konkurrensfördel i förhållande till andra fastighetsägare.

Hur kan Srenity förbättra din rapportering? 

Står du i startgroparna för att börja mäta och följa upp hållbarhetsdata i era byggnader? Här är några av de saker Srenity tillhandahåller för att ge dig bättre data.

 

 1. Effektiv uppkoppling och datainsamling:
  Genom att samarbeta med pålitliga partners underlättar vi för fastighetsägare att implementera kostnadseffektiva lösningar för att koppla upp fastigheterna. Exempelvis erbjuder vi teknik i fastigheten som kan hantera både gammal och ny mätteknik. Äldre protokoll såsom M-Bus, Modbus, LON, KNX och BACnet har inte samma möjligheter som de nya trådlösa teknikerna, såsom Mioty, ,6LowPan och Wirepas. Genom samarbete med aktörer såsom Wittra kan vi erbjuda teknik som får de nya protokollen att prata med de gamla och vi kan erbjuda en lösning som framtidssäkrar fastighetens behov. På så vis kan fastigheten utrustas med öppen teknik för mätinsamling som eliminerar risken för inlåsning och säkerställer en sömlös datainsamlingsprocess.
 1. Digital modell av fastigheterna:
  Genom att samla in och analysera mätdata hjälper vi fastighetsägare att skapa digitala modeller av sina byggnader enligt informationsmodellen Realestatecore 4, som även innehåller en modell för infrastruktur – BrickSchema. Genom en standardiserad digital modell av byggnaderna beskrivs all data på samma sätt, oavsett vilken byggnad det gäller och vilken infrastruktur som används. Denna strategi inte bara ökar värdet på fastigheterna utan också förbereder dem för smidig överföring vid eventuella ägarbyten.
 1. Öppen plattform som möjliggör automation av hållbarhetsdata:
  Vår öppna plattform möjliggör enkel integration med både interna och externa system. Med vår plattform kan fastighetsägaren samla in data kring energiförbrukning (intern och extern), passagesystem, energiproduktion, styrteknik och IoT enheter från både gammal och ny mätteknik. Genom att knyta på den nya generationens automationsverktyg såsom Camunda eller Flowable får fastighetsägaren helt nya möjligheter att automatisera processer och rapportering, såsom hållbarhetsdata. Detta ger en smidig rapporteringsprocess som sparar tid och resurser samtidigt som vi säkerställer att hållbarhetsrapporterna är precisa och aktuella.
Är du intresserad av att veta mer hur du kan förbättra din hållbarhetsrapportering? Kontakta oss!