Erfarna investerare satsar på Srenity

I maj månad tog investerarna Magnus Johansson och Göran Nordlund, via investmentbolaget Entreprenörsvärden AB, ett viktig steg för framtiden genom att investera i Srenity, vars vision är en framtidssäkrad integrerad infrastruktur för byggnader. Under den nya emissionsrundan 2023 är Johansson och Nordlund de mest tongivande investerarna. Andra investerare är GOKAP Invest AB och befintliga ägare i Srenity. Denna samlade investering markerade starten på en ny era för Srenity, och vi har haft äran att sitta ned med Johansson för att diskutera denna spännande utveckling

Investerar för framtiden

Investeringen är en tydlig indikation på tilltro till Srenitys potential. Johansson delar med sig av deras analys om att företaget kan växa och bli starkare, med VD Max Sandberg i spetsen. 
Magnus betonar att investeringen ger Srenity möjlighet att accelerera sin närvaro på marknaden och fortsätta utveckla sin plattform för att uppnå större skalbarhet.

Utmaningar och möjligheter

Som ett relativt nytt bolag står Srenity inför utmaningar i form av en mognadsresa och att navigera i den stundtals konservativa fastighetsbranschen. Johansson framhåller att Srenity – förutom att ha en unik tjänst med stor potential – har byggt upp starka kundrelationer och tunga referenser. Timingen att investera känns därför väldigt rätt.

Investeringen har en positiv effekt för våra kunder

Investeringen kommer att påverka Srenitys kunder genom att ge företaget möjligheten att accelerera den tekniska utvecklingen av tjänsten. Till exempel så anställs två nya utvecklare i augusti 2023.
Kunden kommer att kunna dra nytta av en tydligare närvaro på marknaden och en bredare ägarbas, vilket ger ökad trygghet och expertis. 
Magnus och Göran kommer med sin gedigna erfarenhet av att bygga bolag, hjälpa Srenity att snabbare och effektivare fortsätta att växa under lönsamhet.
Magnus och Göran kommer med mångårig erfarenhet att bygga bolag, Magnus via sitt
entreprenörsskap i Transtema Group, idag noterat på Small Cap, där han idag fortfarande är
huvudägare och styrelseordförande och Göran har arbetat i 23 år med investeringar i
entreprenörsledda företag via bolaget Fore C Investment.

Ny ordförande och starkare närvaro på marknaden

Med investeringen kom även en förändring i ledarskapet. Magnus tar över som ordförande för Srenity. Detta kommer att möjliggöra en ännu starkare närvaro på marknaden och en fortsatt utveckling av företagets plattform för att bättre möta marknadens behov. Max Sandberg är fortsatt VD på Srenity.

En stark tro på teamet

Tillskjutningen från investerare Magnus Johansson och Göran Nordlund har öppnat dörrar för en lovande framtid. Srenity kommer att kunna accelerera sin expansion på marknaden, bredda sin ägarbas och ytterligare utveckla sin plattform. 
Magnus Johansson avslutar med att lyfta att han är imponerad över teamet som finns på Srenity idag – “Det är helt enkelt ett gott gäng med en väldig kompetens på sitt område!”.
Med ett starkt ledarskap, fokus på utveckling och ett dedikerat team med djup kompetens, är Srenity på väg mot en framgångsrik och spännande väg framåt inom fastighetsbranschen.