Heba Fastigheter väljer Srenity Solutions integrationsdatalager för smartare och mer hållbara fastigheter

Heba Fastigheter, en av Sveriges ledande fastighetsägare, har valt Srenity Solutions som leverantör av integrationsplattform för infrastruktur i byggnader. Samarbetet syftar till att skapa smartare och mer energieffektiva fastigheter genom att koppla ihop olika system och sensorer till en enda plattform.

”Vi är glada att samarbeta med Srenity för att skapa smartare fastigheter,” säger Ulrika, fastighetschef på Heba Fastigheter. ”Vi ser en stor potential i att använda Srenitys integrationsgränssnitt för att optimera driften av våra fastigheter och skapa en bättre boendemiljö för våra hyresgäster.”

”Vi är stolta över att ha valts av Heba Fastigheter som leverantör av integrationsplattform,” säger Mitja Enghult, Sales Executive för Srenity.

Srenitys plattform gör det möjligt att samla in data från sensorer och system i hela fastigheten, till exempel belysning, värme, ventilation och vatten. Datan kan sedan analyseras för att identifiera mönster och optimera driften av fastigheten. Detta kan leda till lägre energiförbrukning, minskade underhållskostnader och en bättre inomhusmiljö.

”I fastighetsbranschen pratas det mycket om att använda ett integrationslager, men Heba gör faktiskt verklighet av det hela. Vi ser fram emot att samarbeta med en framåtlutad aktör som Heba, för att skapa mer datadrivna och energieffektiva fastigheter,” säger Max Sandberg, VD för Srenity.

Heba Fastigheter använder fastigheten Skidföret som ett pilotprojekt för att testa Srenitys plattform. Målet är att med befintliga mätpunkter kompletterat med ett nya mätpunkter hitta lösningar och tekniker som kan användas i alla Hebas fastigheter.

”Vi tror att Srenitys plattform kan hjälpa oss att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva när det gäller fastighetsförvaltning,” säger Ulrika Thorildsson. ”Vi vill kunna förhindra problem innan de uppstår och skapa en mer effektiv och hållbar drift.”

Srenitys plattform är kompatibel med ett brett spektrum av sensorer och system från olika leverantörer. Detta gör det möjligt för Heba Fastigheter att integrera all sin befintliga teknik i en enda plattform.

”Vi ser att Srenity har goda kontakter med andra leverantörer och tillverkare av sensorer och teknisk utrustning,” säger Ulrika Thorildsson. ”Det är en stor fördel för oss att vi inte behöver vara låsta till en enskild leverantör.”

Heba Fastigheter och Srenity Solutions ser fram emot ett framgångsrikt samarbete som bidrar till att skapa smartare och mer energieffektiva fastigheter.

 

Om Heba Fastigheter:
Heba Fastigheter är en av Sveriges ledande fastighetsägare med verksamhet i Stockholmsregionen. Företaget äger och förvaltar 3 200 hyreslägenheter, 600 lägenheter i äldreboenden samt 350 lokaler. Heba Fastigheter har en stark ambition att skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer.