Srenity solutions tecknar samarbetsavtal med Amido kring lösningar för smart tillträde till fastighet och paketbox

Amido är den senaste partnern i ett stort leverantörssamarbete som Srenity leder för Heimstaden. Amidos plattform knyter samman passersystemen hos Heimstaden och paketboxarna från Renz så att Heimstadens hyresgäster får en sömlös upplevelse när paket levereras av transportörer till paketboxar i området.

Ante, VD på Srenity, vilken kundnytta bidrar samarbetet till?

– Marknaden pratar alltmer om fastigheten som en framtida handelsplats för utbyte av varor och tjänster. En central funktion för att möjliggöra handelsplatsen är tillträde till fastighet och bostad. Genom att knyta samman Amidos plattform Alliera med Srenitys IoT och integrationsplattform kan vi skapa en mer sömlös helhetsupplevelse av tillträde till fastigheten.

– Amido erbjuder distribuerat tillträde till de flesta större access/passersystem på marknaden idag, vilket för oss på Srenity innebär att vi kan erbjuda såväl hyresgäster som andra intressenter tillträde till byggnader, lägenheter och andra utrymmen samt tillgång till gemensamma resurser som bidrar till hållbarhet t.ex verktyg och andra saker som man kan dela.

– Genom Alliera får fastighetsägaren en helt annan kontroll av tillträde till fastigheterna med ökad spårbarhet kring vilka som går in och ut. Genom en större flexibilitet minskar fastighetsägaren administrationen av nycklar och kan frigöra tid för mer värdeskapande åtgärder. Även hållbarhet är en viktig aspekt för fastighetsägaren. Genom smart tillträde till fastigheten kan fastighetsägaren minska CO2 utsläppen, och frigöra tid för mer värdeskapande åtgärder.

Johnny Berlic, VD på Amido – vilka de största nyttorna i samarbetet mellan Srenity och Amido?

– Intresset kring digital passage till fastigheten har ökat explosionsartat den senaste tiden. Fler och fler fastighetsägare inser att ett ekosystem för smart tillträde är en viktig intäkts- och informationskälla, och ger ett ökat incitament för nya kunder att ansluta till vår plattform.

– Vi tror att Amido blir en viktig pusselbit i Srenitys integrationsplattform. Vår plattform Alliera tillhandahåller temporärt tillträde till alla dörrar och förmedlar events till Srenitys mobila applikationer som kan hjälpa olika målgrupper att fjärröppna olika utrymmen i fastigheten. Amidos plattform knyter samman passersystemen hos Heimstaden och paketboxarna från Renz så att Heimstadens hyresgäster får en sömlös upplevelse när paket levereras av transportörer till paketboxar i området. Idag uppdaterar vi porttelefoner med telefonnummer och postlådor i Alliera och genom en integration med Srenitys plattform kan vi erbjuda förvaltare och fastighetsskötare att hantera detta via en mobil app istället. Transportörer och logistikbolag vill kunna erbjuda hemleveranser med tillträde till varje enskild bostad. Paketen kan lämnas utanför eller innanför dörren eller levereras till en leveransbox i fastigheten.

– Vi på Amido ser också att fastighetsägaren kan agera mer proaktivt på underhåll i fastigheten. Genom Srenitys plattform får fastighetsägaren en ökad kontroll på status i fastigheterna och kan planera åtgärder i förhållande till byggnadernas enskilda behov av underhåll och service. Exempelvis ser vi att fastighetsförvaltare kan planera in service på dörrar efter ett visst antal öppningar på ett hållbart sätt. Vanligtvis är det hyresgästen som lämnar in en felanmälan på dörrarna, men genom en proaktiv rapportering skulle felanmälan kunna föregås och service planeras in istället.

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

Om Amido

Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOSAlarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat

För mer information, vänligen kontakta:

Ante Baric, VD, Srenity
Ante.baric@srenity.se
0793-32 45 74

Johnny Berlic, VD Amido
Johnny.beric@amido.se
070-84 84 273