Srenity tecknar samarbetsavtal med Entryfy kring lösningar för smart tillträde till fastighet och bostad

Srenity har tecknat samarbets- och integrationsavtal med Entryfy och deras plattform för smart tillträde till fastigheter och bostad. Mängden hemleveranser ökar drastiskt och Srenity ser att fastighetsägaren vill kunna erbjuda ett säkert och sömlöst tillträde till olika intressenter i fastigheten såsom hyresgäst, fastighetsskötare och transportörer. Med stöd av Entryfys lösning kan Srenity även erbjuda en effektivisering av förvaltningen och förenkla hanteringen av serviceåtgärder.

Vad vill fastighetsägaren Heimstaden få ut av samarbetet?

– Vi vill testa en flexibel lösning för tillträde till våra hyresgäster i vår pilot i Arlöv. Centralt är att vi kan erbjuda digitalt tillträde till både lägenhet och fastighet i Srenitys boendeapp. I förlängningen vill vi även kunna effektivisera nyckelhanteringen i våra fastigheter genom en helt digital, säker och öppen lösning som gör det möjligt att erbjuda samtliga intressenter digitalt tillträde till fastighet och bostad, något Entryfy tillhandahåller lösningar för, säger Pär Wallin, IT-chef Sverige, Heimstaden.

Vilken kundnytta bidrar samarbetet till?

Ante Baric, VD för Srenity: – Samarbetet med Entryfy är mycket spännande! Nu kan vi erbjuda framtidens lösningar för digitalt tillträde till fastigheter och bostäder. Mängden hemleveranser till fastigheter ökar ständigt och behovet kring att ta emot paket i hemmet kommer att öka drastiskt de kommande åren. Covid-19 har ökat behovet ytterligare. Konsumenten tycker att det är jobbigt att stå och köa i närområdena för att hämta ut paket och på sikt kommer mängden utlämningsställen att minska när man kan få paket och leveranser ända hem till lägenheten eller till en leveransbox i fastigheten på kundens egna villkor och önskemål om tidpunkt.

Genom integrationen med Entryfy kan vi erbjuda hyresgästen att öppna entré/port, förrådsutrymmen och lägenhetsdörr via mobilen. Vi kan dessutom erbjuda säkrare och mer flexibelt tillträde till olika intressenter utan att lämna ut nycklar och koder genom olika former av identitetslösningar såsom BankID eller Freja eID. Fastighetsägaren kan ge temporärt tillträde till tredjepartsleverantörer genom att låta fastighetsägaren eller hyresgästen godkänna tillträde till fastighet och bostad.

Utöver det kan vi förenkla serviceåtgärderna radikalt för fastighetsägaren. Fastighetsskötare slipper fysiska nycklar och kan enkelt få tillträde till både fastighet och bostad för att gå in och göra serviceåtgärder och slipper göra återbesök då hyresgästen glömt lägga ut nycklar. Detta minskar mängden transporter och sänker ledtiderna för utförande av service och bidrar till hållbarhet, avslutar Ante.

Vilka är de största nyttorna i samarbetet mellan Srenity och Entryfy?

– Vi tycker det är väldigt spännande med samarbeten med en aktör såsom Srenity som knyter samman många olika funktioner i fastigheten och presenterar ett och samlat gränssnitt för användarna. Med stöd av vår lösning kommer Srenity kunna erbjuda en effektivare och mer användarorienterad passage till fastigheterna och flytta ut administrationen till slutanvändarna. Vi kombinerar traditionella öppningssätt av fastigheter med mer flexibla och digitala lösningar såsom att öppna med mobil, tagg eller QR-kod för ökad säkerhet och spårbarhet.

Genom vår lösning öppnar vi möjligheten att sälja tjänster till de boende vilket ger möjlighet för fastighetsägaren att hitta nya intäktsmöjligheter. Accessen sköts då automatiskt och varje tillträde blir spårbart. Fastighetsägaren kan även hyra ut fysisk yta helt dynamiskt såsom parkeringsplatser och andra utrymmen som står tomma, menar Joel Sahlén, CEO på Entryfy.

Om Entryfy

Entryfys flexibla plattform gör det möjligt för användare att administrera sina egna behörigheter, bjuda in besökare och öppna dörrar med hjälp av mobilen eller på traditionella sätt, allt beroende på verksamhetens krav.

Entryfy är specialiserade på att integrera och utveckla mjukvara för säkerhetsbranschen, där lösningarna inte bara ökar säkerheten, utan även bidrar till ökade intäkter för företag samt minskar administrationskostnader. Tack vare flexibiliteten och enkelheten i plattformen öppnas möjligheter upp för att utforska nya verksamhetsområden på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Ante Baric, VD, Srenity
Ante.baric@srenity.se
0793-32 45 74