Unikt erbjudande – Srenity är nu stolta medlemmar i RealEstateCore!

Vi kan nu stolt berätta att vi är medlemmar i RealEstateCore (REC)! Vi är också den enda medlemmen i REC i Sverige som väljer att placera vår lagring på hemmaplan i Sverige. Vårt erbjudande gör oss unika på marknaden, med svenska leverantörer, helt utan påverkan av utomeuropeiskt ägande.

Varför svensk lagring?

Att lagra data i svenska moln hjälper oss att uppfylla de lagar och regelverk gällande datahantering och skydd som råder i Sverige. Detta ser till att säkra att all er data hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt, och att både ni och era hyresgäster och kunder kan lita på att vi givetvis förhåller oss till GDPR. Sverige har generellt sett höga IT-standarder och en välutvecklad teknologisk infrastruktur. Att ha fastighetsdata lagrad lokalt kan möjliggöra enkel åtkomst till lokal expertis och support vid behov. Dessutom kan lokal placering av lagring även leda till förbättrad drifttid.

RealEstateCore – en standard för framtidens fastighet

REC är en ontologi och informationsmodell som systematiskt och strukturerat beskriver hur byggnader är komponerade rent datamässigt. REC beskrivs också som det digitala språket inom fastighetsvärlden som erbjuder en mängd olika fördelar för framtidens fastigheter.

Genom att utforma REC på ett standardiserat sätt skapas en enhetlig och gemensam struktur för hantering och representation av fastighetsdata. Detta bidrar till sömlös kompatibilitet och integration av teknik och att olika system och applikationer kan prata med varandra. REC möjliggör mer effektiv datadelning och transparens. En fastighetsförvaltare som använder sig av REC kan höja värdet på sin fastighet och samtidigt sänka sina kostnader.

Medlemskapet stärker vår förmåga att erbjuda ännu mer värde till våra kunder genom hantering och analysering av fastighetsdata och se till att skapa en innovativ och framtidssäkrad fastighet.

Vi ser fram emot att använda oss av den standardiserade informationsmodell som REC erbjuder och möjligheten att kunna ge er ett helt unikt erbjudande. Låt oss sänka era kostnader och höja värdet på era fastigheter! Allt detta med hög säkerhet och i enlighet med alla regelverk och lagar.

Nedan kan du se RealEstateCore’s kompabilitet och hur den jämför sig med andra standarder:

Tveka inte på kontakta oss för att få höra om hur vi kan hjälpa er att höja värdet på era fastigheter och samtidigt investera i en innovativ och hållbar framtid!