Srenity teckar samarbetsavtal med X2 Wireless kring lösningar för Smart Fastighet

Srenity har tecknat samarbets- och integrationsavtal med X2 Wireless och deras lösningar för Smart Fastighet. Genom att Srenity integrerar X2 Wireless lösningar kan fastighetsägaren genom Srenitys boendeapp och plattform erbjuda fastighetsägaren en säker uppkopplad fastighet med larmfunktionalitet och utryckning om brandolyckan skulle vara framme eller om det skulle ske en vattenläcka i fastigheten. Lösningen kommer att erbjudas till fastighetsägare och kommuner genom egna säljkanaler och partners.

Vad innebär detta för Srenitys kunder?

Max Sandberg, sälj- och marknadschef Srenity: – Fastighetsägarna har idag lagkrav på att ha brandlarm i alla fastigheter och lägenheter. Tyvärr är de flesta av dem inte uppkopplade idag och det gör det väldigt svårt att snabbt kunna agera på brandlarm i fastigheten. Försäkringsbolagen betalar dessutom ut stora belopp för skador i fastigheterna knutet till brand- och fuktskador. Tillsammans med försäkringsbolagen kan vi öka säkerheten och sänka kostnaderna radikalt med stöd av uppkopplade sensorer för brand, vattenläckage och temperatur i fastigheterna. Tillsammans med X2 Wireless har vi även möjlighet att erbjuda grundläggande trygghetstjänster för äldre i bostaden med kopplad larmcentral. Äldre målgrupper, eller människor i behov av särskilt stöd, behöver trygghetsskapande teknik för fall och larm och då olyckan är framme kunna påkalla larmpersonal till bostaden.

Paketet vi erbjuder tillsammans med X2 Wireless är en del av en färdig fastighetstjänst vi har tagit fram för fastighetsbranschen. I paketet ingår även digitala lås och leveransboxar i fastigheten. Genom tjänsten kan fastighetsägaren enkelt komma igång med en modern och uppkopplad tjänst för digital fastighet.

Vilka är de största nyttorna i samarbetet mellan Srenity och X2 Wireless?

Mattias Jonsson, CEO för X2 Wireless: – Vi har jobbat med digitala fastigheter sedan 2017 och ser ett alltjämt ökat behov av olika typer av digitala tjänster i fastighetsbranschen. Vi levererar tjänster för ökad trygghet och säkerhet i fastigheterna, mestadels sensorer för brandskydd och vattenläckage. Genom vårt samarbete med SOS Alarm erbjuder vi utryckning från räddningstjänst och kan även distribuera larm till andra tjänsteleverantörer vid behov. Vårt mål är att minska kostnaderna för fastighetsägarna genom trådlösa och kostnadseffektiva tjänster.

Genom vårt samarbete med Srenity och deras IoT och integrationsplattform förädlar vi tjänsterna och kan exempelvis vid utryckning ge tillträde till både fastighet, utrymmen och bostad. Utöver det ger vi fastighetsägaren möjlighet att nyttja den fulla potentialen av alla digitala funktioner i fastigheten, och inte bara de funktioner vi tillhandahåller. När fastighetsägaren nu installerar allt ifrån digitala lås, IMD, laddstolpar, solpaneler och nya smarta undercentraler är det viktigt att allt funkar tillsammans, något vi inte kan erbjuda utan samarbete med aktörer såsom Srenity. Utöver det har Srenity en riktigt konkurrenskraftig boendeapp som nyttjar alla smarta funktioner i fastigheten, givetvis inklusive våra sensorer. Det gillar vi förstås, säger Mattias Jonsso.

Om X2 Wireless

X2 Wireless AB skapades 2017 som en avknoppning från Foab Systems AB för att fokusera helhjärtat på IoT – Internet of Things och uppkopplade system. Vi har under årens lopp själva utvecklat och tillverkat alla våra produkter här i Sverige. X2 Wireless är en totalleverantör av fastighetsövervakning där fokus ligger på 3 kärnområden: klimat, säkerhet och trygghet.
x2wireless.com

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Sandberg, Sälj- och marknadschef, Srenity Solutions AB
max.sandberg@srenity.se
0704-927 927