Srenity solutions teckar samarbetsavtal med Compare-IT kring lösningar för smart bostad

Srenity har tecknat samarbets- och integrationsavtal med Compare-IT och lösningen Smart Homeline. Genom att Srenity integrerar Compare-ITs lösningar kan fastighetsägaren genom Srenitys boendeapp och plattform erbjuda sina hyresgäster en helt ny upplevelse i bostaden, såsom att mäta temperatur, få notiser om brand och fukt och kontrollera enskilda uttag i appen. Tekniken ska i första fasen användas i en pilot för Heimstaden. Med hjälp av appen ska Heimstadens hyresgäster kunna testa att använda smart teknik i bostaden för ökad komfort och säkerhet.

Vilken kundnytta bidrar samarbetet till?

”För våra kunder är det viktigt att kunna erbjuda lösningar utifrån hyresgästernas behov och förutsättningar. I en bostad finns det behov av flera olika tekniska tjänster vi kan erbjuda olika målgrupper. Yngre eller teknikmedvetna grupper vill gärna ha lite lyx i vardagen genom komfortskapande teknik i bostaden för att styra hemma/borta scenarier, eller kontrollera bostaden även när man inte är hemma. Äldre målgrupper, eller människor i behov av särskilt stöd, behöver trygghetsskapande teknik för fall och larm och då olyckan är framme påkalla larmpersonal till bostaden. Detta är tjänster vi i förlängningen kommer att kunna erbjuda genom Compare-ITs lösningar. Hyresgästen vill ha en samlad och enkel upplevelse av den digitala bostaden och det är något  vi erbjuder Heimstaden genom vår boendeapp och plattform. Genom att integrera Compare-ITs lösning Smart Homeline kan Heimstaden erbjuda hyresgästerna ökad komfort och trygghet genom smart teknik i bostaden som också ger nyttor tillsammans med övrig teknik i fastigheten”, menar Ante Baric, VD på Srenity Solutions.

Vilka är de största nyttorna i samarbetet mellan Srenity och Compare-IT?
Igor Miskovic, CTO för Compare-IT:

”Tillsammans med Srenitys plattform och vår Smart Homeline lösning skapas ett bredare och bättre erbjudande för användaren. Vi har ett öppet API just för att vi tror på samarbeten och integrationer med olika tjänster för att skapa en bredare och bättre användarupplevelse för de boende. Vi ser mycket fram emot starten av pilotprojektet för Heimstaden i Arlöv. Det kommer bli spännande att ta del av resultatet och hyresgästernas återkoppling på hur de upplever det smarta hemmet”.

Vad vill fastighetsägaren Heimstaden få ut av samarbetet?

”Med Srenitys öppna lösning kan vi tillgängliggöra smarta hem funktioner i Srenitys boendeapp, och genom Compare-ITs lösningar kan vi erbjuda uppkopplade sensorer för brand, vattenläckage, temperatur och styrning av utvalda eluttag. Det ger oss möjlighet att visa hur vi genom smart teknik i hemmet kan öka både komfort och säkerhet i våra bostäder. Dessutom kan vi använda tekniken för att öka kvaliteten i vår egen förvaltning”, menar Adam Molin systemtekniker på Heimstaden.

Om Compare-IT

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hem som är kostnadseffektiva och användarvänliga. Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”.

Om Srenity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Ante Baric, VD, Srenity
Ante.baric@srenity.se
0793-32 45 74